Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący do 24.05.2018

 

Regulamin obowiązujący od 25.05.2018

I. Postanowienia ogólne

1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/37.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl.

3. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.platinumfitness.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.sklep.platinumfitness.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Na stronie internetowej sklepu www.sklep.platinumfitness.pl Klient ma możliwość zapoznania się z przedmiotem oferowanego asortymentu i jego specyfiką.

7. W momencie złożenia zamówienia sprzedawca (www.sklep.platinumfitness.pl) będzie kontaktował się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, jak również w przypadku potrzeby listownie.

II. Właściciel sklepu internetowego

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl jest firma:

Kontakt ze sklepem Platinum Fitness

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.platinumfitness.pl.

III. Ceny zawarte w sklepie

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.sklep.platinumfitness.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Do ceny towarów podanych na stronie www.sklep.platinumfitness.pl doliczone zostaną koszty dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD lub Raben (przedmioty umieszczone na palecie o wymiarach euro), za pomocą Poczty Polskiej lub za pomocą paczkomatów Inpost w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski obliczane są według tabeli

IV. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.sklep.platinumfitness.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

2. www.sklep.platinumfitness.pl zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. W przypadku ich wystąpienia patrz pkt VI.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - www.sklep.platinumfitness.pl

4. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 11 (wysyłane za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej) realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego.

5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.

6. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

 • przelew bankowy na konto sklepu
 • szybki płatności PAYU
 • kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU
 • płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

7. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.sklep.platinumfitness.pl są realizowane w ciągu do pięciu dni roboczych.

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

8. Podczas odbioru zamówienia ze sklepu należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

9. Klient ma prawo wybrać inny sposób dostawy aniżeli oferowany przez www.sklep.platinumfitness.pl

10. W przypadku wyboru dostawy, o którym mowa w pkt IV.9 lub zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny +48.814403328 lub mailowy sklep@platinumfitness.pl w celu ustalenia kosztów wysyłki.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.sklep.platinumfitness.pl bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu (patrz załącznik 2) przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Klient w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Klient ma obowiązek zwrócić www.sklep.platinumfitness.pl zakupioną rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia przesyłki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.sklep.platinumfitness.pl, www.sklep.platinumfitness.pl nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. www.sklep.platinumfitness.pl zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy poniesione przy zakupie. Zwrot płatności dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

7. www.sklep.platinumfitness.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VI. Reklamacje

1. Produkty będące w ofercie www.sklep.platinumfitness.pl są fabrycznie nowe. www.sklep.platinumfitness.pl odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych gwarancją, sposób realizacji gwarancji załączony jest do produktu.

2. www.sklep.platinumfitness.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu www.sklep.platinumfitness.pl (załącznik nr 1).

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W tym terminie www.sklep.platinumfitness.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – www.sklep.platinumfitness.pl według wyboru Klienta naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo zwróci należność (w tym koszty dostawy) za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji powstały z tego tytułu spór może zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji prowadzonej przez osobę legitymująca się uprawnieniami mediatora, wskazanego przez Klienta.

VII. Inne

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem +48.814403328 lub drogą elektroniczną na adres sklep@platinumfitness.pl

VIII. Klauzula informacyjna, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Centrum Sportu” s.c. Hurt-Detal Emilia Nawojczyk & Paweł Nawojczyk ul. Lwowska 11 c, 22-100 Chełm NIP 563-23-02-005, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, wystawienia paragonu/rachunku/faktury, dostarczenia zamówienia, postępowania reklamacyjnego i będą udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług prowadzących działalność: pocztową/kurierską, płatniczą (banki/instytucje płatnicze), księgowo-podatkową.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych) za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach i będą udostępniane firmie umożliwiającej korzystanie z aplikacji w zakresie rozsyłania newsletterów (w przypadku zapisania się do usługi newsletter).

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • przez cały czas posiadania aktywnego konta do czasu dezaktywowania Przez Panią/Pana konta oraz przez czas nakazujący Administratorowi przechowywanie danych podatkowych (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • w przypadku zakupów bez rejestracji przez okres nakazujący Administratorowi przechowywanie danych podatkowych oraz przez czas wykonania obowiązku wystawienia faktury (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej (w przypadku zapisania się do usługi newsletter).

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W sprawie danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: dane@platinumfitness.pl

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Regulamin obowiązujący do 24.05.2018

I. Postanowienia ogólne

1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/37.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl.

3. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.platinumfitness.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.sklep.platinumfitness.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Na stronie internetowej sklepu www.sklep.platinumfitness.pl Klient ma możliwość zapoznania się z przedmiotem oferowanego asortymentu i jego specyfiką.

7. W momencie złożenia zamówienia sprzedawca (www.sklep.platinumfitness.pl) będzie kontaktował się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, jak również w przypadku potrzeby listownie.

II. Właściciel sklepu internetowego

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.platinumfitness.pl jest firma:

Kontakt ze sklepem Platinum Fitness

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.platinumfitness.pl.

III. Ceny zawarte w sklepie

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.sklep.platinumfitness.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Do ceny towarów podanych na stronie www.sklep.platinumfitness.pl doliczone zostaną koszty dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD lub Raben (przedmioty umieszczone na palecie o wymiarach euro), za pomocą Poczty Polskiej lub za pomocą paczkomatów Inpost w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski obliczane są według tabeli

IV. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.sklep.platinumfitness.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

2. www.sklep.platinumfitness.pl zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. W przypadku ich wystąpienia patrz pkt VI.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - www.sklep.platinumfitness.pl

4. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 11 (wysyłane za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej) realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego.

5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.

6. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

 • przelew bankowy na konto sklepu
 • szybki płatności PAYU
 • kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU
 • płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

7. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.sklep.platinumfitness.pl są realizowane w ciągu do pięciu dni roboczych.

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

8. Podczas odbioru zamówienia ze sklepu należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

9. Klient ma prawo wybrać inny sposób dostawy aniżeli oferowany przez www.sklep.platinumfitness.pl

10. W przypadku wyboru dostawy, o którym mowa w pkt IV.9 lub zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny +48.814403328 lub mailowy sklep@platinumfitness.pl w celu ustalenia kosztów wysyłki.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.sklep.platinumfitness.pl bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu (patrz załącznik 2) przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Klient w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Klient ma obowiązek zwrócić www.sklep.platinumfitness.pl zakupioną rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia przesyłki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.sklep.platinumfitness.pl, www.sklep.platinumfitness.pl nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. www.sklep.platinumfitness.pl zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy poniesione przy zakupie. Zwrot płatności dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

7. www.sklep.platinumfitness.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VI. Reklamacje

1. Produkty będące w ofercie www.sklep.platinumfitness.pl są fabrycznie nowe. www.sklep.platinumfitness.pl odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych gwarancją, sposób realizacji gwarancji załączony jest do produktu.

2. www.sklep.platinumfitness.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu www.sklep.platinumfitness.pl (załącznik nr 1).

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W tym terminie www.sklep.platinumfitness.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – www.sklep.platinumfitness.pl według wyboru Klienta naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo zwróci należność (w tym koszty dostawy) za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji powstały z tego tytułu spór może zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji prowadzonej przez osobę legitymująca się uprawnieniami mediatora, wskazanego przez Klienta.

VII. Inne

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem +48.814403328 lub drogą elektroniczną na adres sklep@platinumfitness.pl

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
Platforma ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów) - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl